Start Up (2020) สตาร์ทอัพ

Start Up
Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8.5

View:

0

69 / 100

ดูหนังออนไลน์ Start Up (2020) สตาร์ทอัพ นักธุรกิจรุ่นใหม่พยายามทำความฝันเสมือนให้กลายเป็นความจริง พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อความสำเร็จและความรักในโลกธุรกิจไฮเทคสุดโหดของเกาหลีใต้