เว็บพนันออนไลน์

Star Wars The Bad Batch Season 1 (2021) ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1

Star Wars The Bad Batch
Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8.4

View:

0

66 / 100

ดูซีรี่ย์ออนไลน์ Star Wars The Bad Batch Season 1 (2021) ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 กลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้เข้าโจมตี Anaxes ซึ่งเป็นท่าประกอบและซ่อมบำรุงยานแห่งหลักของสาธารณรัฐ Anakin และ Mace Windu ได้นำกำลังเข้าป้องกันทั้งทางบกและทางอากาศ หลังจากสงครามยืดเยื้อมาเป็นอาทิตย์ ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนเริ่มได้เปรียบ Commander Cody ได้เสนอให้เรียกตัวหน่วยรบพิเศษที่เขาเคยปฏิบัติการด้วยมาช่วย หน่อยนั้นก็คือ Clone Force 99 หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ The Bad Batch มาช่วยในการยึด Anaxes คืนมาจากกองกำลังแบ่งแยกดินแดน

Episode List
Season 1

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 1

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 2

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 3

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 4

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 5

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 6

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 7

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 8

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 9

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 10

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 11

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 12

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 13

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 14

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 15

Star Wars The Bad Batch Season 1 ทีมโคตรโคลนมหากาฬ ซีซั่น 1 EP 16