Navy Seals ยึด

5.3 | ปี 1990

ดูหนังออนไลน์ Navy Seals ยึด ในระหว่างภารกิจกู้ภัย ทีมหน่วยซีลของกองทัพเรือได้ค้นพบว่ากลุ่มก่อการร้ายสามารถเข้าถึงขีปนาวุธสติงเกอร์ที่สร้างโดยสหรัฐฯ ซึ่งมีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ และจะต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาและทำลายมันเสียก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

เผื่อคุณอาจจะชอบ