Elevator Game ลิฟต์ซ่อนผี

4.6 | ปี 2023

ดูหนังออนไลน์ Elevator Game ลิฟต์ซ่อนผี เรื่องราวสยองขวัญเหนือธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ เกี่ยวกับพิธีกรรมในลิฟต์ของผู้ที่อยากจะเดินทางข้ามไปยังอีกมิติหนึ่ง ด้วยการใช้วิธีการที่ถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์

เผื่อคุณอาจจะชอบ