Blood Work ดับชีพจรล่านรก

6.171 | ปี 2002

ดูหนังออนไลน์ Blood Work ดับชีพจรล่านรก ยังคงพักฟื้นจากการปลูกถ่ายหัวใจ FBI Profiler ที่เกษียณแล้วกลับมาให้บริการเมื่อการวิเคราะห์เลือดของเขาเองให้เบาะแสในการระบุตัวตนของฆาตกรต่อเนื่อง

เผื่อคุณอาจจะชอบ