• หลัก
  • สำรอง

MOTEL MIST (2016) โรงแรมต่างดาว

4mgNyPk7NKnWNnuL15tSyfqG4L
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

5

View:

8

54 / 100

ดูหนังออนไลน์ MOTEL MIST (2016) โรงแรมต่างดาว เด็กชื่อดังที่เชื่อว่าตนเองสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ และกำลังรอคำสั่ง ‘ปฏิบัติการ’ จากสิ่งที่ควบคุมตนเองอยู่, โสภณ (สุรพล พูนพิริยะ) เสี่ยใหญ่ที่ดูภายนอกเป็นคนดีมีรสนิยม แต่ลึกลงไปกลับ

Trailer