• หลัก
  • สำรอง

Lego Star Wars The Padawan Menace (2011) เลโก้ สตาร์ วอร์ส ภัยพาดาวัน

Lego Star Wars The Padawan Menace
Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

6.5

View:

3

69 / 100

ดูหนังออนไลน์ Lego Star Wars The Padawan Menace (2011) เลโก้ สตาร์ วอร์ส ภัยพาดาวัน  การทัศนศึกษาของสถานฝึกเจไดกลายเป็นการผจญภัยสุดตลก เมื่อเหล่าเจไดตัวน้อยนั้นไม่ได้ควบคุมง่ายๆ เลย