• เชิร์ฟเวอร์1
  • สำรอง

Darlings (2022) ที่รัก

Darlings
Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

7.25

View:

8

69 / 100

ดูหนังออนไลน์ Darlings (2022) ที่รัก บาดรูหวังว่าสามีผู้คุ้มดีคุ้มร้ายจะปรับปรุงตัวได้หากเลิกเหล้า แต่โทสะของเขากลับเกินยับยั้งจนเธอต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่า ปฏิบัติการแก้แค้นแสนอลเวงจึงเปิดฉากขึ้น