• เชิร์ฟเวอร์1
  • สำรอง

Acharya (2022)

Acharya
Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

4.083

View:

0

69 / 100

ดูหนังออนไลน์ Acharya (2022) ถูกขนานนามว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม โครงเรื่องหมุนรอบนักปฏิรูปสังคมชาวนาซาไลต์วัยกลางคนที่เริ่มการต่อสู้กับกรมเอ็นดาวเม้นท์ในเรื่องการยักยอกเงินและเงินบริจาคของวัด